webbplatsen

Konstnärerna äger rättigheterna till de konstbilder som publiceras på Bildmuseets webbplats, och bilderna får inte publiceras på annan plats utan deras tillåtelse. Konstverken skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att verket inte får återges eller tillgängliggöras utan tillstånd från rättighetshavaren. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Vad gäller andra bilder, t ex miljöbilder från Bildmuseet, så äger den enskilde fotografen upphovsrätten. De bilder som publiceras på Bildmuseets webbplats får inte användas i andra sammanhang utan deras tillåtelse. Maila till Bildmuseet för kontaktinformation.

Media kan få tillgång till pressbilder - välkommen till pressrummet.

I övrigt gäller samma webbplatsinformation som för resten av Umeå universitet.
Information om Umeå universitets webbplats