Rådgivande grupp

I enlighet med Umeå universitets anvisningar har Bildmuseet en rådgivande grupp. Den består av en extern ordförande samt en extern ledamot från kultursektorn, en representant från varje fakultet vid Umeå universitet, en representant från Umeå kommun, samt två representanter från Umeå studentkår. Bildmuseets chef är ständigt adjungerad.

Rådgivande grupp, mandatperiod t o m 2023-12-31


Ann Larsson, extern ordförande
Erik Åström, extern ledamot

Camilla Hällgren, samhällsvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet
Pernilla Lundberg, medicinsk fakultet vid Umeå universitet
Anders Lundin, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet
Märit Simonsson, humanistisk fakultet vid Umeå universitet

Fredrik Lindegren, Umeå kommun

Ali Al-Soufi, Humsek vid Umeå studentkår
Erik Vikström, Umeå studentkår

Ständigt adjungerad: Katarina Pierre, museichef Bildmuseet
Sekreterare: Maja Sandow, ekonom Bildmuseet