Samarbeta med oss

Bildmuseet samarbetar med konstnärer och konstinstitutioner världen över och givetvis också andra kulturarrangörer i Umeå. Kontakta oss gärna om du har förslag i linje med vår verksamhetsinriktning.

Riktlinjer för utställningsförslag

Vi tar gärna del av konstnärers arbeten och tar tacksamt emot utställningsförslag. Vi tittar på inkomna förslag tre gånger om året, i januari, maj och oktober, och hör av oss med besked senast månaden därpå.

Inkludera följande i ditt utställningsförslag:
- En beskrivning av ditt konstnärskap samt av det projekt du vill ställa ut,
- Bilder av de verk du önskar ställa ut,
- Andra relevanta prov på ditt konstnärskap,
- Eventuell dokumentation av tidigare utställningar,
- Kopior av recensioner och andra texter om ditt arbete,
- CV.

Vi har inte har möjlighet att returnera insänt material, så sänd inga original.

Välkommen att skicka ditt förslag per post eller e-post till:

Utställningsförslag
Bildmuseet
Umeå universitet
901 87 Umeå

info@bildmuseet.umu.se