Bildmuseets styrelse

Bildmuseets styrelse utses av humanistiska fakultetsnämnden för att ansvara för verksamhetens inriktning och utveckling, upprätta budget och verksamhetsplan i samråd med humanistiska fakultetens dekan samt i övrigt främja Bildmuseets verksamhet.

Bildmuseets styrelse består av en extern ordförande och en extern ledamot, en representant från varje fakultet och lärarhögskolan vid Umeå universitet, en representant från studentkårerna och en från Umeå kommun. Bildmuseets chef är ständigt adjungerad.

Styrelsen sammanträder 4-6 gånger per år. Nuvarande mandatperiod löper mellan 2017-01-01 och 2019-12-31.

Bildmuseets styrelse

Dan Brändström, extern ordförande
Birgitta Bernspång, medicinsk fakultet
Anna Croon Fors, samhällsvetenskaplig fakultet
Ann Larsson, extern representant
Ella Lepiskö, studeranderepresentant Umeå studentkår
Anders Lundin, teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Maria Löfgren, lärarhögskolan
Sara Persson, studeranderepresentant
Margareta Rönngren, representant Umeå kommun
Mimmi Rönnqvist, studeranderepresentant Umeå studentkår
Julia Sjölin, studeranderepresentant Umeå studentkår
Anna Widén, humanistisk fakultet

Ständigt adjungerade
Katarina Pierre, museichef Bildmuseet
Sekreterare: Maja Sandow, ekonomiadministratör Bildmuseet