Museum Museum / Uglycute

Uglycute bjöds in som konstnärliga ledare och arbetade under hösten 2014 tillsammans med en grupp unga från Hamnmagasinet i Umeå. Syftet var att  uppmuntra ungdomarnas idéer om vår tids konst och konstmuseet som plats, och ge kunskap om konstnärliga processer och vad konst kan vara. Bildmuseet fick möjlighet att utveckla sina metoder för lärande och inspireras av den unga generationen. Läs om utställningen Uglycute / Hamnmagasinet som blev ett annat av resultaten.

Uglycute består av konstnären Jonas Nobel och arkitekten Fredrik Stenberg. De arbetar med att utmana och expandera konceptet design, genom egen produktion men också genom skrivande, undervisning och workshoppar.

Uglycutes arbete med Umeåungdomarna var ett samarbete mellan Bildmuseet och Moderna Museet med anledning av kulturhuvudstadsåret, och ingick i Moderna Museets utvecklingsprojekt för lärande, Museum Museum. Medverkade gjorde också Hamnmagasinet i Umeå. Tack till Konsthögskolan, Umeå universitet.