Samtida självporträtt

Samtida självporträtt (Contemporary Self-Portraits) ett tvåårigt EU-projekt som arbetade för att hitta sätt för individer, lokalsamhällen och europeiska regioner att uttrycka sina identiteter genom självporträtt. Projektet var ett samarbete mellan Bildmuseet och Åbo konstakademi, Finland; The Estonian Academy of Arts, Estland; International Summer School of Photography, Lettland; och National College of Art and Design, Irland.

Resultatet av projektet presenteras i en box som består av 6 häften. I det första häftet sammanfattas projektet i sin helhet och i kortare artiklar presenteras exempel på genomförda projekt. Varje deltagande part har dessutom i varsitt häfte presenterat ett eller flera lokala projekt. Boxen kan beställas via Bildmuseet och kostar 120:-+porto.

Läs mer om hela projektet 

Syftet var att utarbeta nya konstpedagogiska metoder, men det resulterade också i utställningar och publikationer. Bland annat anordnades workshops kring självporträtt i alla partnerländer. Fredag 9 maj 2014 sammanfattades och presenterades projektet för en bred publik.
Läs mer om det publika slutsymposiet.

Samtida självporträtt finansierades av EU:s kulturprogram.

Barn sätter spår - fortbildning för lärare

Under hösten 2013 erbjöd Bildmuseet och Idean fortbildning för förskolepedagoger om barn, konst och kreativitet. Umeås förskolor har bjudits in att delta. Barn sätter spår pågick från november 2013 och avlutades med en manifestation 7-10 maj 2014. Processerna utmynnade också i utställningar i barnens närmiljöer.

Projektet inleddes 12 november 2013 med inspirationsföreläsningar om barn och konst av Maria Taube, konstpedagog vid Moderna museet.

Barn sätter spår var en del av det tvååriga EU-projektet Samtida självporträtt där Bildmuseet samarbetade med konsthögskolor i Finland, Estland, Lettland och Irland för att utveckla konstpedagogiska metoder för olika målgrupper.

För mer information kontakta Lisa Lundström, Bildmuseet