Spare Time

I projektet Spare Time samarbetade Bildmuseet med konstinstitutioner i Tjeckien, Lettland och Bulgarien. Det handlade om konstnärsutbyten, konstpedagogiska aktiviteter och utställningar som undersökte olika typer av fritidssysselsättningar som i allmänhet inte ses som produktiva eller inflytelserika i samhället, men som otvivelaktigt påverkar människors liv.

Förutom utställningarna bestod projektet även av ett omfattande konstnärsutbyte, där konstnärer från alla fyra länder samarbetade kring konstpedagogiska verkstäder för ungdomar i åldern 14-18, och som ges i alla fyra länderna. I Umeå ägde de konstpedagogiska aktiviteterna rum 7-15 juni, och utställningen Spare Time visades på Bildmuseet från 6 juni till 4 september 2011.

Spare Time var ett delvis EU-finansierat samarbetsprojekt initierat av Nationalmuseet i Prag (Tjeckien). De andra parterna var Bildmuseet (Sverige), Nationalmuseet i Riga (Lettland) och Cultural Horizon 2007 Association (Bulgarien).

Utställningar

  • Riga: 20 maj - 26 juni 2011
  • Umeå: 6 juni - 4 september 2011
  • Sofia: 6 - 26 juli 2011
  • Prag: 6 september - 13 november 2011


Konstpedagogiska verkstäder

  • Riga: 19 - 29 maj 2011
  • Umeå: 7 - 15 juni 2011
  • Sofia: 23 juni - 2 juli 2011
  • Prag: 5 - 15 september 2011

De konstnärer som ledde verkstäderna var Iva Vladimirova från Bulgarien, Mark Divo som representerade Tjeckien, Ilze Putnina och Ilze Breidaka från Lettland, Fanny Carinasdotter och Ida Hansson från Sverige.