Survival Kit festival 2014

Vart är vi på väg? Vilka förutsättningar finns för överlevnad i vår region och i världen i stort? Vilka kamper måste utkämpas, vilka strategier behöver vi för att överleva?

Survival Kit är ett samarbete mellan konstnärliga aktörer i Riga och Umeå inför det gemensamma kulturhuvudstadsåret 2014. Huvudevenemanget blir en konstfestival i Umeå mellan 20 september och 19 oktober med verk av konstnärer från när och fjärran. I festivalen ingår också seminarier, filmvisningar, publika samtal, guidade turer och workshops.

Survival Kit Umeå försöker förstå människans belägenhet genom att ställa frågor via konsten: hur kan vi se på ekologi, ekonomi och mänsklig överlevnad? Konsten fokuserar också på den individuella människan: hur kan just jag navigera i världen?

Konstnärsgruppen MyVillages (London/Rotterdam/Berlin) medverkar till exempel med verket Umeå Skafferi, fyllt med donationer från lokala odlare och producenter och öppet för oss andra att komma på vad vi skulle kunna erbjuda i gengäld. Skafferiet representerar vad folk kan och vill "ge" varandra och erbjuder tillfälle att fundera över vår roll i näringskjedan.

Det är galleri Verkligheten som har tagit initiativet till Survival Kit, och projektet drivs i samarbete med Bildmuseet, Vita Kuben, Konsthögskolan i Umeå, Konstfrämjandet i Västerbotten och the Latvian Center for Contemporary Art samt Totaldobze, Riga.

Läs mer på www.survivalkitfestival.se