Skolprogram

Välkommen att besöka Bildmuseet med din klass. Vi erbjuder gratis skolprogram för alla åldersgrupper, från förskolebarn till vuxenstuderande. Många av våra utställningar kan användas ämnesöverskridande mellan ämnen som till exempel bild, SO-ämnen och svenska. Huset är en upplevelse i sig med sin spännande arkitektur på sju våningar, Umeås största hiss och en fantastisk utsikt över staden och älven.

Skolprogram 10 januari - 12 april 2017
Perpetual Uncertainty
Målgrupper: förskola, åk 1-9, gymnasiet och vuxenstuderande
Ämnen: Bild, SO, NO

Utställningen  Perpetual Uncertainty ställer frågor om vår samtid - atomkraftens tidsålder. I verk av internationella konstnärer från Europa, USA och Japan undersöks på olika sätt atomkraftens påverkan på människor och platser. Vi inspireras av teman i utställningen och framförallt berättandet i olika former. Genom det muntliga berättandet, skrift, symboler, bilder och andra tekniker kan vi berätta om den tid vi lever i nu. Vad har vi lärt oss av tidigare generationer och hur kan vi föra vidare information till framtiden? Kommer människor om 1000 år, eller 20 000 år att förstå vad vi menar?

Skolprogram 19 mars - 18 maj 2017
Årets svenska bilderbok / Djur som ingen sett utom vi
Målgrupp: Förskola, förskoleklass, åk 1-3
Ämnen: Bild, svenska

Har du mött Daglingen, Kakakerna eller möjligtvis Havsgiganten? Vem är Smygeln som letar vänner med sina två antenner eller Sssch som är så blyg som det går? Utmärkelsen Årets svenska bilderbok / Snöbollen tilldelades i år Djur som ingen sett utom vi av Ulf Stark och Linda Bondestam. I boken, som i mars presenteras i en utställning på Bildmuseet, får vi träffa de osedda djuren som lever i en värld där det inte alltid är så lätt att hitta sin plats. I det pedagogiska programmet får barngruppen utforska berättelsen tillsammans med Bildmuseets konstpedagog. Med inspiration från bokens bild- och textvärld skapar vi kreativt i bildverkstaden.

Du kan boka en visning med samtal (1 timme) för din klass, eller visning som kombineras med eget skapande i bildverkstaden (2 timmar). En konstpedagog presenterar teman eller tekniker i de aktuella utställningarna.

Bokningsbar tid är tisdagar, onsdagar och torsdagar kl 9-16. Vi kan ta emot upp till 30 elever åt gången, men mindre grupper är att rekommendera.

Senast två veckor i förväg behöver vi få förslag på tider då ni kan komma via bokningsformuläret. Vi kontrollerar att tiden är ledig och återkommer med svar inom en vecka. Kom ihåg att vara ute i extra god tid om ni efter vårt besked ska hinna boka kulturbussen.

  • Boka skolprogram

    Senast två veckor i förväg behöver vi förslagen på när ni kan komma. Vi kontrollerar att det finns plats och återkommer snart med svar.

  • Kontakt

    Skolprogram måste bokas via webbformuläret, men kanske har du en fråga först? Välkommen att kontakta våra konstpedagoger.

  • Tips!

    Lärare i Umeå kommun kan boka Kulturbussen gratis när klassen behöver skjuts till ett kulturevenemang. Boka minst 10 dagar i förväg.