Animalisk / Konst över arter och existenser

2019-06-14 - 2019-10-20

Utställningen visar ett urval av konstverk - film och video, teckning och skulptur, installationer och ljudverk - som låter oss ompröva människans position i världen, vår relation till alla andra livsformer och till de olika komplexa ekologier som länkar samman jordens varelser.

Den växande medvetenheten om att vi lever på en miljömässigt utsatt planet har fått många konstnärer att ompröva konstens roll i relation till vad som händer med vår värld. I sin konst tar de sig an förhållandet mellan människa och natur, effekterna av klimatförändringarna och hur arter och existenser är sammanlänkade i komplexa samband med orsak och verkan.

För att något ska förändras måste det ske en förvandling inom oss själva. Animalisk / Konst över arter och existenser undersöker processer av mänsklig transformation i vår tid av miljöförstöring. Utställningen samlar olika ämnesmässiga och teoretiska positioner runt ett engagemang för förändring. Den är en inbjudan att omfamna annanheten inom oss själva: att bli annan, inte genom att härma andra, utan genom att leva oss in i vad det innebär att existera på ett annat sätt: i ett annat kön, hudfärg, ålder eller som en annan varelse.

Utställningen utforskar några av dessa positioner och gester. Den erbjuder poetiska, politiska och sensoriska upplevelser av att bli en annan med tanke på de förvandlingar som denna process kan generera i våra kroppar, medvetanden och i våra kognitiva, känslomässiga och perceptiva system.

Bland de medverkande konstnärerna finns Allora & Calzadilla (USA/Kuba), Pia Arke (Grönland), Marcus Coates (England), Mary Beth Edelson (USA), Luca Frei (Schweiz / Sverige), Simone Forti (USA), Pierre Huyghe (Frankrike), Carsten Höller (Tyskland/Sverige), Joan Jonas (USA), Annika Larsson (Sverige), Louise Lawler (USA), Britta Marakatt-Labba (Sverige), Amalia Pica (Argentina), och Paloma Varga Weisz (Tyskland).

Animalisk / Konst över arter och existenser är producerad av Bildmuseet och curaterad av den London-baserade skribenten och författaren Filipa Ramos. Assisterande curator är Anders Jansson, Bildmuseet.

Filipa Ramos är en utforskare av skärningspunkterna mellan konst, film och så kallade djurstudier (animal studies), ett nytt och tvärvetenskapligt forskningsområde. Hon är chefredaktör på tidskriften art agenda och medcurator för online-biografen Vdrome och undervisar på Kingston University och Central Saint Martins i London och på Institut Kunst i Basel, Schweiz.