Ann Edholm / Tungan på ordet

2019-11-15 - 2020-04-12

Ann Edholm vill att hennes målningar ska upplevas som ett möte med en människa, direkt och fysiskt. Med oljefärg blandad med vax och pålagd i tunna lager på lager ger hon sina stora målningar en fysisk, kroppslig materialitet. De grafiskt tydliga, geometriska formerna kan tyckas helt abstrakta, men i Edholms bildvärld finns kulturella referenser och uttryck för personliga erfarenheter.

Bildmuseet presenterar delar ur Ann Edholms serie Tungan på ordet (2003-2011) tillsammans med skisser och collage. Några av målningarna visas här offentligt för första gången. I verken finns tolkningar av konsthistoria och medeltida legender, av judiska deportationer under nazismen och av att växa upp i följderna av ett krig.

Ann Edholm (f. 1953) bor och arbetar i Lid, Nyköping. Hon är utbildad vid Gerlesborgsskolan och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har varit professor i måleri vid Kungl. Konsthögskolan och Konsthögskolan Valand i Göteborg, samt gästprofessor vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

Ann Edholm finns bland annat representerad på Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Statens konstråd. Sedan 80-talet har hon haft ett stort antal utställningar och offentliga uppdrag. För Umeå universitet skapade hon 1998 på uppdrag av Statens konstråd det platsspecifika verket Tango d'amour, fem målningar på duk placerade runt den centrala ljusgården i Lärarutbildningshuset. 2013 genomfördes hennes vinnande förslag till en monumental ridå för ECOSOC-salen i Förenta Nationernas högkvarter i New York. 2018 tilldelades Ann Edholm Bildkonstnärsfondens Stora Stipendium.

Utställningen har möjliggjorts genom generösa lån från privata långivare. Den är producerad av Bildmuseet, Umeå universitet. Curator: Brita Täljedal

Tack till MTAB.