Architecture of Transition

2021-06-19 - 2022-01-16

Utställningen Architecture of Transition presenterar arkitekter och projekt som på olika sätt representerar ett skifte inom den samtida arkitekturen. Vad innebär samhällets förändrade krav på social och ekologisk hållbarhet för arkitekturen och kan vi redan idag möta morgondagens gestaltade livsmiljö?

Utställningen är initierad och produceras av Bildmuseet. För detta projekt har vi bjudit in curatorn, arkitekten och författaren Pedro Gadanho, tidigare chef för MAAT - Museum of Art, Architecture and Technology i Lissabon och intendent för samtida arkitektur på MoMA, New York.