Länge leve dada!

2017-11-17 - 2018-05-20

Utställningen Länge leve dada presenterar måleri, teckning, dokument, fotografi, collage, objekt, ljudinspelningar och film från en av 1900-talets mest inflytelserika konströrelser. Dada uppstod 1916 i Zürich som en reaktion mot det pågående världskriget, nationalismen, det borgerliga samhällets värdekonservatism och konventionella estetiska ideal. Under några korta år hann rörelsen sprida sig över stora delar av världen.

Dada engagerade bildkonstnärer, författare och musiker. Deras verk utmärktes i hög grad av irrationalitet och lekfullt nonsens, men rörelsen hölls samman av ett kritiskt förhållningssätt till samhället och konsten, snarare än av en gemensam stil. Man använde sig av nya material och uttryck som collage, readymades, happenings, performance, gatuteater, ljudpoesi och film.

Utställningen lyfter fram dadaisternas antinationalism, deras gränsöverskridande nätverk och vilja att ifrågasätta etablerade system och strukturer. Den är producerad av Bildmuseet och verken har lånats in från privata samlare och museer i Europa.