Design Matters

2019-11-15 - 2020-04-05

Design Matters visar föremål och tekniker som snart kan vara en del av vår vardag. I en tid då vi står inför stora utmaningar har framtide­­­­ns design en potential att staka ut nya vägar. Vi måste producera och konsumera på nya sätt.

Förändras vårt förhållande till tingen om skorna vi bär har odlats av oss själva, om tallriken vi äter på är en levande organism? Kan en orsak till klimatkatastrof bli till något vackert och värt att bevara? I utställningen presenteras projekt av Caracara, Liz Ciokajlo, Jesper Eriksson, Officina Corpuscoli/Maurizio Montalti, Jenny Nordberg, Ewa Nowak samt Superflux. De är alla internationellt etablerade designer och designgrupper som utmanar våra förväntningar på konsumtionsvaror, mode, möbler, på gemensamma platser och funktioner.

Design Matters ger tillfälle att reflektera över vad funktion, hållbarhet och skönhet egentligen är. Den visar design som ställer frågor om den tid vi lever i och öppnar för nya sätt att samspela med världen.

Utställningen är sammanställd och producerad av Bildmuseet och invigs under 2019 då vår granne Designhögskolan firar sitt 30-årsjubileum. Under vårvintern 2020 erbjuder vi ett program av föreläsningar och evenemang som fördjupar utställningens tema.