Umeå Konsthögskola / Masterutställning 2021

2021-05-08 - 2021-05-23

Konsthögskolans examensutställning är avslutningen på en tid av intensiva diskussioner och undersökningar. Under masterprogrammet i fri konst har de unga konstnärerna utvecklat sina praktiker, utforskat konstens historia och samtida sociala relevans liksom dess aktuella teman och status.

För dig som besökare erbjuder utställningen inblickar i samtidskonstens diskussioner och dess undersökning av nya och traditionella material. Den tar sig an förändringar i våra sätt att betrakta och påverka världen och dess gripbara och virtuella verkligheter. Den är också en undersökning av spänningar mellan en global diskussion om visuell representation och en lokal verklighet.