Umeå Konsthögskola / MFA 2021

2021-05-08 - 2021-05-23

Konsthögskolans examensutställning är avslutningen på en tid av intensiva diskussioner och undersökningar. Under masterprogrammet i fri konst har de unga konstnärerna utvecklat sina praktiker, utforskat konstens historia och samtida sociala relevans liksom dess aktuella teman och status.

Medverkande konstnärer i 2021 års masterutställning är: Rakel Bergman, Hannah Brännström, Joel Danielsson, André Fischer, Tekla Fröberg, Erica Giacomazzi, Emma Hjelm, Susan Karaveli, Judit Kristensen, Georgios Lazaridis, Gazi Mrah, Per Nenzelius, Charlotte Ostritsch, Jonatan Pihlgren, Sandra Vasara-Hammare och Louise Öhman. Huvudhandledare är professor Ariane Müller.

För dig som besökare erbjuder utställningen inblickar i samtidskonstens diskussioner och dess undersökning av nya och traditionella material. Den tar sig an förändringar i våra sätt att betrakta och påverka världen och dess gripbara och virtuella verkligheter. Den är också en undersökning av spänningar mellan en global diskussion om visuell representation och en lokal verklighet.