Larissa Sansour / Heirloom

2020-08-27 - 2021-04-11

I utställningen Heirloom [Arvegods] tar Larissa Sansour med oss till en dystopisk framtid där jorden drabbats av en ekologisk kollaps. Där gör den mänskliga klonen Alia upp med tidigare generationers trauman, livsmål och drömmar. Vilka berättelser övertar vi från dessa? Hur formas våra liv av detta arvegods?

Hjärtat i utställningen är den tvåkanaliga science fiction-filmen In Vitro [I odlingsglas]. Efter en miljökatastrof tvingas människor att leva under jord och en övergiven kärnkraftsreaktor fungerar som fruktodling. Där ligger fruktträdgårdens skapare på sin dödsbädd när en ung klon kommer för att besöka henne. Till utställningen hör också en installation med en monumental skulptur, Monument for Lost Time [Monument över förlorad tid].

Larissa Sansour (f. 1973 i Jerusalem) är en danskpalestinsk konstnär och regissör baserad i London. Hennes filmer har visats på filmfestivaler och konstmuseer över hela världen. Heirloom skapades för den danska paviljongen på Venedigbiennalen 2019.

Tack till Statens Kunstfond i Danmark.