Magnus Bard: Teckningar om samtiden

2009-02-22 - 2009-04-26

Bild 1

Den politiska satiren är inte längre så vanlig i svensk press. En av landets få satirtecknare är Magnus Bard, vars bilder för Dagens Nyheter fått stor spridning och uppmärksamhet. Sedan 1998 arbetar han som ledarsidans tecknare. Dag efter dag förser han läsarna med känsligt skarpsynta, tankeväckande och finurligt dubbelbottnade bilder som sätter fokus på komplikationer i aktuella samhällsfrågor. Sedan flera år tecknar han också för det fackliga organet Kommunalarbetarens ledarsidor. Han har även gjort illustrationer för ett stort antal bokverk och andra publikationer.

I utställningen på Bildmuseet visar Magnus Bard skisser, bildmontage och färdiga teckningar från de senaste åren. Han ger också en beskrivning av hur arbetsdagen för en politisk tecknare på en dagstidning kan se ut. Dessutom visas hans allra senaste bilder i ett bildspel, vilket fortlöpande uppdateras under utställningens gång.