Umeå Konsthögskola 2019

2019-05-03 - 2019-05-19

Konsthögskolans masterutställning är den traditionsenliga avslutningen på två års intensiva diskussioner, undersökningar och arbete. För unga konstnärer som viger sin tid till ett masterprogram i fri konst innebär detta inte bara att arbeta fram sin individuella praktik i ett utbyte med internationella konstnärer, curatorer och forskare. Det innebär också att självständigt sätta sig in i historia, samtida social relevans och konstens aktuella teman och status.

För besökaren erbjuder den här utställningen inblickar i konstens pågående diskurs, dess undersökning av nya material och utvärdering av traditionella. Den ställer frågor som väckts av hur vi ser på och påverkar världen, och av både gripbara och virtuella verkligheter.

De unga konstnärerna har bott i Umeå de senaste två åren. Utställningen är därför också en undersökning, utförd i deras ateljéer, av spänningarna mellan en globaliserad diskussion om hur vår värld representeras visuellt - diskursen inom konstvärlden - och en lokal verklighet och dess kopplingsbarhet till världen.

De medverkande konstnärerna är Martin Arvidsson, Johannes Blomgren, Jonas Börjesson, Laura Cemin, Siri Elfhag, Adrian Espinos Ferrero, Moa Gustafsson Söndergaard, Jonne Hansson, Agatha Lewandowski, Ingvild Melberg Eikeland, Ingeborg Paulsrud, Alex Rosa, Linda Samuelsson, Peter Stridsberg och Sally von Rosen.