Umeå konsthögskola / MFA Examensutställning

2020-05-01 - 2020-05-17

Konsthögskolans examensutställning är avslutningen på fem års intensiva diskussioner och undersökningar. Under masterprogrammet i fri konst - en tvåårig fördjupande utbildning - har de unga konstnärerna utvecklat sina uttryck, utforskat konstens historia, samtida relevans och aktuella teman. För dig som besökare erbjuder utställningen inblickar i samtidskonstens diskussioner och dess undersökning av nya och traditionella material.

Den tar sig an förändringar i våra sätt att betrakta och påverka världen och dess gripbara och virtuella verkligheter. Utställningen utforskar också spänningarna mellan en global diskussion om visuell representation och en lokal verklighet.