Konsthögskolan Umeå / Tools for the Future

2020-05-01 - 2020-05-17

Utställningen Tools for the Future skulle ha varit avslutningen på fem års studier i fri konst och en tid av intensiv diskussion, research och arbete. Den ställdes in på grund av situationen kring det nya coronaviruset, men de nyexaminerade konstnärerna presenteras i bild och korta intervjufilmer.

Ta del av Konsthögskolans webbpresentation

Utställningen på Bildmuseet skulle ha presenterat verk av Mikaela Crantz, Martin Eltermann, Henrik Haukeland, Irina Laaja, Viktor Mattsson, Line Gry Neivelt, Johanna Robleto, Ella Shipway, Richard Slatter, Mathijs van Sark, Per Westerlund och Josefine Östlund som alla i år tar sin examen på masterprogrammet vid Konsthögskolan, Umeå universitet.

"Utställningen må vara inställd, men resultaten från tolv lovande konstnärers praktik och efterforskningar finns kvar och kommer att ses. För det första under examinationerna som kommer att äga rum 'live' i en slags separatutställning med student och professor närvarande, och med resten av studentgruppen, den externa examinatorn Maria Lind, gäster från fakulteten och andra studenter från Konsthögskolan online. För det andra på Konsthögskolans webbplats där examensprojekten kommer att presenteras och arkiveras. För det tredje, i en tryckt katalog som envist och stolt behåller titeln på utställningen som aldrig var: Tools for the Future."

Christoph Draeger, professor vid Konsthögskolan, Umeå universitet
och huvudhandledare på masterprogrammet i fri konst
Läs hela texten här