Zineb Sedira – Under the Sky and Over the Sea

2010-09-19 - 2010-10-31

Bild 1Zineb Sedira (f. 1963 i Paris) är bosatt och verksam i London. Hon har nyligen nominerats till det brittiska filmpriset Jarman Award 2010. I sitt nyskapande arbete undersöker Sedira existentiella och mänskliga villkor, mobilitet, migration och förflyttningar. Genom poetiska och visuellt bländande betraktelser i video och fotografi utforskar och gestaltar hon erfarenheter av att befinna sig mellan kontinenter, språk, minnen av dåtid och drömmar om framtid. Hon började utifrån ett självbiografiskt perspektiv - född i Frankrike av algeriska föräldrar - för att sedan övergå till att gestalta dessa frågor i ett vidare perspektiv, både estetiskt och politiskt.

Berättandet är en nyckel till Sediras konstnärskap. Mother, Father and I (2003) tar sin utgångspunkt i den egna familjehistorien och hennes föräldrars minnesbilder från självständighetskriget i Algeriet. Det muntliga berättandet står i fokus också i ett annat av hennes tidiga videoverk, Mother Tongue (2002), som gestaltar det språkliga generationsskiftet i Sediras familj - hennes mammas arabiska, hennes egen franska och dotterns engelska. Tre generationer kvinnor födda i olika länder med olika modersmål och där Seidra är den länk som möjliggör kommunikationen dem emellan.