Pågående utställningar

Bildmuseet håller tillfälligt stängt utifrån de nya restriktionerna för att stoppa spridningen av covid-19. Nedanstående utställningar väntar alltså bakom stängda dörrar, men vi hoppas snart kunna välkomna besökare till Bildmuseet igen. Följ oss på sociala medier under tiden. Där bjuder vi in till direktsända visningar och evenemang.

  • Larissa Sansour / Heirloom

    2020-08-27 - 2021-04-11

    I utställningen Heirloom [Arvegods] tar Larissa Sansour med oss till en dystopisk framtid där jorden drabbats av ekologisk kollaps. Där gör den mänskliga klonen Alia upp med tidigare generationers trauman, livsmål och drömmar. Vilka berättelser övertar vi från tidigare generationer? Hur formas våra liv av detta arvegods?

  • Markkontroll

    2020-09-27 - 2021-04-11

    Utställningen utforskar samband mellan växter, politik och historia. Den samlar verk av samtida konstnärer som intresserar sig för botanikens politiska dimensioner: växter som handelsvara, växters cirkulation i världen och klassifikationen av dem.