Kommande utställningar

 • Amar Kanwar / The Sovereign Forest

  2017-10-20 - 2018-03-11

  Genom filmer, texter, böcker, fotografier, objekt och en rumsinstallation berättar konstnären och filmaren Amar Kanwar om hur frågan om exploatering av odlingsmark, skog, floder och mineralfyndigheter inte bara innebär en kamp om naturresurser utan också en kamp för mänskliga rättigheter, biologisk mångfald, rättvisa och för bevarande av kunskap och minnen.

 • Do Ho Suh / Passager

  2017-11-17 - 2018-04-15

  Konstnären Do Ho Suh arbetar med arkitektur som både fysiska och mentala rum. Han är intresserad av hur vi organiserar rummet omkring oss och hur vi därigenom försöker förstå världen och oss själva. Inspirerad av sitt kringflackande liv har Do Ho Suh länge arbetat med tanken på hemmet som fysisk form och levd erfarenhet. Han påminner oss om att arkitektur är både fysisk och mental och att vi i minnet kan återskapa de rum där vi tillbringat våra liv.

 • Dada

  2017-11-17 - 2018-05-20

  Utställningen Dada visar verk från en av 1900-talets mest inflytelserika konströrelser. Rörelsen uppstod 1916 i Zürich som en reaktion mot det pågående världskriget, nationalismen, det borgerliga samhällets värdekonservatism och dess konventionella estetiska ideal. Under några korta år hann den sprida sig över stora delar av världen, till Berlin, Hannover, Köln, Barcelona, New York, Paris, Holland, Belgien, Japan och Italien. Utställningen är producerad av Bildmuseet.